Pieniniai ir mėsiniai galvijai

PIENINIAI GALVIJAI

Daigintų grūdų, šviežias pašaras yra daug lengviau virškinamas nei koncentruoti pašarai nes jame gausu maistinių medžiagų ir fermentų, todėl daug mažiau energijos yra sunaudojama virškinimo procesui, o didžioji jos dalis yra panaudojama gyvulio augimui bei pieno gamybai. Nepriklausomi  bandymai bei tyrimai įrodo daigintų grūdų pašaro naudą pieno kokybei ir primilžiui:

 • Mažėja prieauglio kritimai iki 10-15 proc
 • Mažėja pašarų sąnaudos produkcijos vienetui iki 10 proc
 • Didėja primilžiai iki 15-20 proc
 • Didėja riebalų ir baltymų kiekis piene iki 0,1-0,3 proc
 • Mažėja somatinių ląstelių kiekis piene
 • Didėja penimų gyvulių priesvoriai iki 30 proc
 • Didėja pašarų virškinamumas
 • Gerėja gyvulių sveikatingumas

Upytės eksperimentiniame ūkyje (Panevėžio raj.) buvo atlikti bandymai su melžiamomis karvėmis. Bandymas truko 65 dienų. Sudarytos dvi analogiškos ankstyvosios laktacijos periodo karvių grupės: kontrolinė ir bandomoji. Bandomosios grupės karvėms bandymo metu buvo 50 proc. sumažintas koncentruotų pašarų kiekis ir vietoj jų duota po 4 kg. daigintų miežių (želmenų) pašaro. Bandymo metu bandomosios grupės karvės buvo sveikesnės, apetitas didesnis, jos buvo produktyvesnės negu kontrolinės. Be to, tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvių ruja buvo ryškesnė, jos geriau apsivaisino. Tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvėms taikyta mitybos technologija buvo ekonomiškai efektyvesnė negu ūkyje taikyta tradicinė (kontrolinė grupė).

MĖSINIAI GALVIJAI

 • Didėja galvijų svoris
 • Gerėja kailio kokybė
 • Didėja vaisingumas
 • Mažėja susirgimų

Aleksandro Stulginskio mokomajame ūkyje, buvo atlikti bandymai su penimų veršiukų grupėmis. Bandomosios grupės mitybos racione, vietoje koncentruotų pašarų buvo įtrauktas šviežiai daigintų miežių želmenų pašaras. Kontrolinė grupė buvo šeriama įprastu pašaru. Buvo gauti tokie rezultatai: 3 – 6 mėn. amžiaus veršiukų bandomosios grupės vidutinis paros priesvoris per parą buvo 10 % didesnis negu kontrolinės grupės.