gallery wordpress plugin

 

„Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“

Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Projekto trukmė – 2014 03  –  2015 06

Projekto vykdytojas – Aleksandro Stulginskio universitetas

Projekto tikslas – inovacijų sklaida, diegiant daigintų grūdų technologiją pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose, siekiant padidinti jų konkurencingumą.

Parodomasis bandymas įrengtas Všį „Aleksandro Stulginskio universiteto  mokomasis ūkis“ pienininkystės ūkyje. Bandymo fragmentas bus demonstruojamas kitame, projekto įgyvendinimo metu atrinktame ūkyje.

Parodomojo bandymo baigtiniam technologiniam procesui pristatyti projekto vykdymo metu bus suorganizuota 10 seminarų ir 10 lauko dienų, iš jų po 2 žemės ūkio konsultantams, profesinių mokyklų ir kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo ir neformaliojo mokymo programas.

 

Apsilankykite Aleksandro Stulginskio universiteto mokomajame ūkyje ir pamatykite įrengtą grūdų daiginimo technologiją su kuria užauginama 1 toną pašaro kiekvieną dieną! 

Dėl apsilankymo kreiptis tel. +370 (614) 57301